Βαθύς καθαρισμός με υπερήχους

Με τη χρήση υπερήχων αποφεύγεται το προηγούμενο στάδιο διάνοιξης με ατμό (vaper), αν έχουμε να αντιμετωπίσουμε ευαίσθητο δέρμα με τάση προς ευρυαγγεία, χωρίς να αλλοιώνεται το αποτέλεσμα. Τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται μετά τη χρήση υπερήχων είναι ανάλογα με την ποιότητα του δέρματος.

Κόστος συνεδρίας: 40ευρω

Διάρκεια συνεδρίας: 1 ώρα &30 λεπτά.